BTC giảm xuống mức hỗ trợ / giá thầu đầu tiên như được hiển thị sáng nay và trong luồng video.

Đó là một cách khá hay để bắt đầu và kết thúc một ngày. Short / hedges đã đóng cửa tại hỗ trợ và một cơ hội cho những mong muốn mua thấp hơn.
Mặc dù hàng ngày đã đóng cửa trên 3630 nhưng tôi vẫn nghĩ rằng giá hoàn toàn có thể giảm xuống khu vực 3530. Một lần nữa, trọng tâm của tôi là nhìn vào 4 giờ và hàng ngày đóng cửa ở các cấp độ này. Chừng nào 3530 tiếp tục giữ tôi vẫn ổn. Với mức phá vỡ mức đó, tôi hy vọng chúng ta sẽ giảm xuống mức 3ks một lần nữa và đây sẽ là một máy bơm cứu trợ.