Như thể thị trường nghe những lời phàn nàn của tôi về bitcoin là nhàm chán.

Bây giờ chúng tôi nhận được một số hành động.
Đây sẽ là một ngày thú vị để trang trải và có khả năng thay đổi quan điểm đối với bitcoin. Đóng cửa hàng ngày sẽ là nói lớn nhất.
Cho đến bây giờ, việc bán tháo ngay lập tức được mua lại và bấc dài qua 3700 chỉ là một bấc. Tôi đang xem 4 giờ và hàng ngày để xem mức hỗ trợ này có thể giữ được không. Nếu nó làm điều đó cho tôi niềm tin rằng chúng ta thực sự có thể tăng cao hơn và tôi sẽ tăng giá hơn một chút.
Chúng tôi có khoảng 3 giờ còn lại cho đến khi đóng cửa hàng ngày. Di chuyển chậm và xem cho bây giờ.
(Martin)