Chuyển động BTC vào Chủ nhật / Thứ Hai được hiển thị.

Không, nó không đảm bảo hoặc có nghĩa là chúng ta phải di chuyển 10% ngay hôm nay. Nó cho thấy rằng vì một số lý do trong hai ngày này là khi gần như tất cả các biến động đang xảy ra. Bitcoin đi qua các mô hình như thế này. Vài tháng tất cả các động thái xảy ra vào khoảng cuối phiên NY. Đôi khi tất cả chỉ vào lúc 3 giờ sáng ET.
Tôi không rút ra bất kỳ kết luận nào từ điều này về phương hướng. Chỉ là một nghiên cứu hữu ích để xem những gì đang xảy ra vào cuối và những gì chúng ta có thể thấy ngày hôm nay nếu mô hình lặp lại.
---
Bây giờ tôi sẽ nhận được các mức giá dưới đây và liệu quan điểm của tôi ở 3700 có khác không
(Martin)