Mặc dù số bitcoin này rất tuyệt - thật tuyệt vời khi thấy một phản ứng tốt như vậy từ cấp độ mà tôi đã tập trung và mua.

. . thật tốt khi bây giờ lùi lại và suy nghĩ về nơi chúng ta đang ở trong mối quan hệ với sự kháng cự.
Mức chính xác tương tự quan trọng ở lần trước tăng từ 3700 (khoảng hai tuần trước), khu vực đầu tiên mà giá đấu tranh là mức giá 3880-3900.
Hiện tại tôi không thích khu vực này là mua và thực sự chỉ tăng giá ngắn hạn cho một động thái khác ** một lần ** rằng mức trung bình có thể được vượt qua. Bạn có thể thấy giá đã hành động như thế nào ở cấp độ này trong quá khứ. Có một vài nỗ lực để vượt qua nó, sau đó cuối cùng nó đã vượt qua và được sử dụng làm hỗ trợ cho chặng cuối cùng lên tới 4000.
Hiện tại tôi nghĩ chúng ta còn ở gần khu vực kháng cự / phai màu hơn ngay cả khi đà tăng này là tốt để xem.
(Martin)