Tôi cố gắng chia sẻ 1 hoặc 2 lần livestream bao gồm mọi thứ tôi thấy trên thị trường mỗi tháng.

Chúng đi ra ngoài cho người đăng ký hàng ngày trong thư viện video # hàng ngày nhưng tôi cũng cam kết cung cấp nhiều giá trị nhất có thể cho các thành viên miễn phí của cộng đồng.
Dưới đây là một liên kết đến luồng ngày hôm qua. Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào luồng hàng ngày với các thiết lập giao dịch, suy nghĩ về bitcoin và chiến lược tìm các lượt phát mới, hãy nhấp vào kênh # get-premium để nhận thiết lập.
Các bản cập nhật nhanh chóng, rõ ràng và có thể hành động khi nhìn vào Bitcoin nhích cao hơn, thu lợi nhuận đầy đủ trên BNB, khuôn khổ mới để xem xét các giao dịch thay thế với hai thiết lập tiềm năng trong POE và LSK. Đó không phải là những khuyến nghị hay lời khuyên để giao dịch những đồng tiền đó, tôi chỉ đi qua chúng sống như những ví dụ.
Đây là liên kết -> https://www.youtube.com/watch?v=E0qqUXrgD2E
Có một ngày thứ sáu vui vẻ và tận hưởng ngày cuối tuần của bạn !!
(Martin)