BTC đã giảm xuống mức 3790/3800 (giảm 3 đô la) trước khi bắt được một số áp lực mua và bây giờ tăng lên nhắm đến tầm trung một lần nữa.

Đó là phản ứng tốt nhất chúng ta có thể thấy và alts đang tiếp tục phản hồi tốt dựa trên nó.
Hãy nhớ rằng - Bitcoin sẽ ra lệnh rất nhiều những gì xảy ra cho alts. Nếu nó có thể tiếp tục thể hiện sức mạnh (có nghĩa là các hỗ trợ được tôn trọng, hoặc nó có thể giữ giá của nó, hoặc nó có thể tăng trong phạm vi này), điều đó có nghĩa là sự thèm ăn rủi ro đối với các hành vi tiếp tục và việc khai thác cũng giúp ích cho các hành vi.
Các mức này vẫn là quan trọng nhất đối với hỗ trợ / kháng khung thời gian cao.
Mức hiện tại: 3940 là kháng chiến ngay lập tức. 3800 là hỗ trợ ngay lập tức.
(Martin)