Hợp đồng tương lai bitcoin CBOE hết hạn ngày hôm nay.

Mỗi lần hết hạn lại có một cuộc tranh luận trên twitter về việc đó có quan trọng hay không. Số lượng giao dịch trên CBOE và CME (đặc biệt là CBOE) là khá nhỏ. Nhỏ đến mức nếu bạn xem dữ liệu được đặt riêng rẽ cho bất kỳ tài sản nào khác, tôi không nghĩ nó sẽ quan trọng.
Nhưng nếu bạn nhìn vào cách CME và CBOE đóng cửa xếp hạng trên bảng xếp hạng trong năm qua thì đã có một số điểm uốn. Bán hàng ngay trước khi đóng cửa hoặc một động thái lớn xảy ra sau đó.
Tôi không xem nó như một tình huống mà nó mang lại cho bạn một lợi thế khi biết rằng nó sẽ được bơm hoặc thả ra. . . nhưng tôi nghĩ đó là một cái gì đó để theo dõi giá ngay sau khi hết hạn
(Martin)