Thật khó để không chú ý điều này trên biểu đồ khi mọi thứ đã quá phẳng và tôi thấy hàng tấn những diễn giải được lan truyền trên twitter.

Đối với tôi đó là tiếng ồn. Tôi không thấy ý nghĩa lớn đối với bò đực hay gấu khi có sự tăng đột biến như thế.
Sự kiện quan trọng vẫn là ngày 15 tháng 3 khi các hợp đồng bitmex mới bắt đầu giao dịch. Trong quá khứ đó là khi sự biến động và khối lượng được tăng mạnh. Kết hợp với thực tế rằng bitcoin đã không thay đổi trong nhiều tuần và có những động thái lớn vào cuối tuần và tôi rất tập trung vào những gì xảy ra với bitcoin vào ngày mai.
Không quan tâm đến các gai khung thời gian nhỏ này với giá hầu như không thay đổi.
(Martin)