Không có gì quá mới đối với Bitcoin. Có vẻ như toàn bộ thị trường đang theo dõi sự hợp nhất này ngay giữa hai cấp độ chính.

-3700 là hỗ trợ khung thời gian cao, mở hàng năm, dưới cùng của phạm vi.
-4200 là mức tăng cao trong 2 xu hướng tăng ngắn gần đây.
Mặc dù rõ ràng sẽ dễ dàng hơn khi thấy bitcoin rời khỏi sự hợp nhất này sớm hơn là sau đó, tôi vẫn thích miễn là 4 giờ và nến hàng ngày tiếp tục tôn trọng vùng 3940/3950 này.
Cùng suy nghĩ như hôm qua. Nếu điều đó vô hiệu thì tôi sẽ đổi ý. Để bây giờ ( I'm staying long.)