Tôi ước có một cái gì đó mới cho tôi để lập biểu đồ cho Bitcoin nhưng nó vẫn nằm trong cùng một khoảng 50-60 đô la.

Triển vọng của tôi không thay đổi. Tôi vẫn thích nó trong khi nó hỗ trợ lật trên 3940/3950.
Nó đang cố gắng để vượt lên trên mức mở & 4k hàng ngày một lần nữa nhưng nó đã vật lộn ở đây cả tuần. Xu hướng là những động thái chỉ xảy ra vào thứ Sáu-Chủ Nhật. Có lẽ chúng ta có thể thay đổi điều đó ngày hôm nay? Tôi không thấy cần phải xem / lập biểu đồ cho bây giờ. Sẽ cập nhật ngay lập tức nếu chúng tôi có một động thái thay đổi