Đối với hầu hết các phần - kết xuất BTC không thay đổi triển vọng hoặc kế hoạch của tôi trong ngắn hạn:

nếu giá có thể đóng / giữ vùng 3940 thì tôi tiếp tục nghĩ rằng BTC + alts có thể hoạt động tốt và giữ đà tích cực.
Bây giờ, điều đó có thể thay đổi khá nhanh vì đây là đợt bán hàng đầu tiên mà chúng tôi đã thấy trong một tuần nhưng cho đến khi nó xảy ra, tôi không muốn để tiếng ồn / cảm xúc của việc bán thay đổi kế hoạch.
Việc bán tháo nhỏ đang ảnh hưởng đến một cách khá trực tiếp. Gần như tất cả mọi thứ mặc dù có một hoặc hai đồng tiền (RVN) đang cảm thấy áp lực bán với hầu hết các khoản giảm khoảng 3-5-7% để bắt đầu ngày mới