Cứ như vậy - khi Bitcoin tìm thấy sự hỗ trợ ở mức 3880 và quay trở lại trên 3940 dường như toàn bộ thị trường đã quay trở lại để tăng giá.

Các chuyên gia là những người đầu tiên cảm thấy sự thay đổi khi EOS có một chút 10% pop, ADA đã tiếp tục cao hơn, và chỉ về mỗi alt chính lớn có vẻ tốt. Nhưng điều này cũng giữ cho xu hướng sống động đối với các hợp đồng binance đang tăng mạnh trong cả tuần này.
Dấu hiệu tuyệt vời.
Kháng cự trước bitcoin là mức 4120/4200 nếu tiếp tục cao hơn.
Nên rõ ràng bây giờ hỗ trợ ở đâu vì đó là hai cấp độ giống nhau đã được ánh xạ trên biểu đồ tất cả các tháng 3: 3940 và 3880.