Tôi sẽ có suy nghĩ Short phạm vi không vượt qua 4400$

Tôi nghĩ rằng alts sẽ làm rất tốt nếu bitcoin có thể vượt qua mức 4120. Có thể ban đầu hoặc không đúng khi di chuyển xảy ra nhưng trong gần 6-7 tháng qua tương quan là rất cao. Nếu bitcoin lên thì alts đã làm tốt. Bitcoin sụt giảm có nghĩa là alts làm kém. Sự tương quan đó là chuẩn mực. Rất hiếm khi bitcoin có xu hướng gây tổn thương cao hơn. Lần cuối cùng xảy ra là tháng 10-12 / 2017. Tôi không mong đợi điều đó. Tôi vẫn thực sự thích tiếp xúc với alt.
Chờ đợi cơ hội .