Đơn hàng đầu tiên của doanh nghiệp - Tôi đã tạo ra một công cụ nhanh chóng, đơn giản và dễ theo dõi để theo dõi cơn sốt IEO đang diễn ra vào cuối.

Binance Launchpad đang thực hiện 2 dự án mỗi tháng. Kucoin đang làm đầu tiên của họ sớm. Bittrex đang tham gia. Một vài sàn giao dịch khác cũng đã công bố kế hoạch.
Mặc dù một số người có thể thực sự không thích những gì IEO đang làm khi họ gặp khó khăn, nhưng có thể không "công bằng" tùy theo quan điểm của bạn về doanh số mã thông báo và tạo ra sự cường điệu không lành mạnh. . . Tôi vẫn nghĩ rằng điều quan trọng là theo dõi cách họ đang làm và cũng có một nguồn cho những người muốn nghiên cứu về họ.