Đối với triển vọng Bitcoin trong tương lai bây giờ rằng nến 1k khổng lồ đã xảy ra ....

Tôi đã nhắm mục tiêu 4400. Mục tiêu đó đã bị thổi bay. Tôi không đủ mạnh mẽ ở đó, nhưng khó dự đoán một cây nến 1k. Tôi nghĩ 10% sẽ là một bước chuyển lớn. Bitcoin vượt xa sự mong đợi đó.
Bây giờ đây là bản đồ của các mức khung thời gian cao mà tôi nghĩ có ý nghĩa nhất:
-5500 là kháng khung thời gian cao tiếp theo. Đó thực sự là cấp độ cuối cùng trước 6 giờ.
-Đối với pullback hoặc nếu giá kiểm tra lại mức kháng cự bị phá vỡ, chúng tôi đã thông qua ... đó là những gì tôi xem là hỗ trợ hấp dẫn nhất. Tôi sẽ mua một chỗ ngâm ở bất cứ đâu trong khu vực 4400-4100.