Các bạn, chúng tôi sẽ đề nghị kích thước vị trí nhỏ hơn.

Hôm qua thật khó khăn và Thị trường đã mất 8% . Ngay bây giờ chúng tôi rất khó khăn, và trong một khu vực rủi ro. Chúng tôi sẽ bắt đầu 2% vị trí, và bảo vệ vốn của chúng tôi khi ở trong khu vực này. Chúng tôi đã dừng lại ngày hôm qua, và nó không vui. Chúng tôi sẽ đưa ra một vài tín hiệu, nhận được chuỗi này, lấy lại sự tự tin của chúng tôi và chờ đợi những cơ hội phù hợp với các thiết lập phần thưởng cao, thấp. Không có ý nghĩa trong việc vội vã. Những điều này xảy ra. Những gì chúng ta cần làm là nhận ra những thời điểm này, và bảo vệ vốn của chúng ta cho đến khi chúng ta vượt qua nó. Chúng tôi không thể trả thù thương mại, fomo, giao dịch với các vị trí lớn hoặc chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được rekt.