Không có biểu đồ Bitcoin mới kể từ thứ ba nhưng đó là vì tôi thực sự chỉ quan tâm đến bản đồ trên.

Cho đến khi một trong những mức khung thời gian cao được kiểm tra - việc sử dụng Bitcoin đối với tôi chỉ đơn giản là theo dõi cách thức hoạt động của alts. Nếu nó có thể có xu hướng cao hơn mức kháng cự được hiển thị ở trên thì các alts chính sẽ tiếp tục chạy. Vùng pullback đến khu vực 4400-4600 có thể sẽ gây ra pullback (dốc cao) cho các chuyên ngành.
Tôi có các cảnh báo được đặt cho cả hai vì vậy nếu Bitcoin chuyển sang cấp độ mà một quyết định hoặc giao dịch mới có thể được đưa ra.
Bản đồ trên vẫn còn hiệu lực.