Bitcoin gần như ** với mức kháng cự khung thời gian cao đầu tiên mà tôi nghĩ có bất kỳ cơ hội nào để ngăn chặn đà tích cực mà chúng ta đã thấy.

Tôi chưa sẵn sàng SHORT ở cấp độ đó nhưng tôi nghĩ rằng 5400/5500 có thể là cấp độ đầu tiên dẫn đến một pullback thực tế.
Nến hàng tuần đã kết thúc đêm qua trên một lưu ý mạnh mẽ và giá đã tăng lên khoảng 100 đô la trước khi quay trở lại mức hiện tại khoảng 5190.
Kế hoạch / bản đồ của tôi được phác thảo chi tiết trong biểu đồ trước cái này ^ (một cuộn lên) và thành thật mà nói không có gì thay đổi từ đó.
Phải chờ giao dịch tiếp theo không phải là cách tiếp cận thú vị nhất, nhưng đó là điều phù hợp với tôi. Cú swing cuối cùng đáng giá đối với tôi là gần 4100 và muốn được lâu dài. Kể từ khi tôi chờ đợi để giảm xuống thấp hơn hoặc đóng cửa trên mức 5500.
Nếu tôi phải có một vị trí tôi sẽ muốn được LONG.