Biểu đồ: giá hiện tại ĐÚNG ở mức trung bình 3850. Đây vẫn là một trục kháng cự vì chúng tôi chưa có mức đóng cửa ở trên.

Nếu chúng tôi có thể đóng cửa trên mốc 3870 thì tôi sẽ nhắm mục tiêu hàng đầu của phạm vi cho lần di chuyển bitcoin tiếp theo.
Nếu tôi là một người mua dựa trên điều đó tôi muốn tham gia vào khoảng 3815, đó là sự thoái lui nhẹ và kiểm tra lại sự hợp nhất mà chúng tôi đã có trong ngày hôm qua. Miễn là chúng tôi tiếp tục đóng cửa trên 3800 là tôi thiên vị trong thời gian dài. Hàng ngày có màu xanh.
Điều này có nghĩa gì với alts? Tôi hy vọng họ sẽ tăng thêm 10 - 15% nếu bitcoin có thể làm những gì tôi vừa gõ ở trên. Đây là những gì đã xảy ra sau khi pop giữa tháng cho bitcoin. Vẫn có mối tương quan cao.
Resistance : 4121 $