ETH. Với việc Bitcoin cho pop hết hạn, các lượt chơi alt lớn đã hoạt động trở lại.

ETH và BCH Tôi chỉ đơn giản là hai ngày đầu. Sucks nhưng bây giờ với sự rõ ràng hơn tôi vẫn thích các vở kịch ban đầu.
Đối với ETH, tôi đang nhắm / hy vọng cú swing cao tiếp theo sẽ được khai thác. Bạn có thể thấy nơi tôi nhận được điều đó từ kháng chiến tiếp theo. Vẫn không phải là một trò chơi * chắc chắn * hoặc có sức thuyết phục cao nhưng tôi thích nó đủ để được định vị lâu dài nhắm đến cấp độ đó. Giúp họ có kế hoạch ngã ba liên tục trong tháng một. Bất kể điều gì xảy ra ngay lập tức tôi nghĩ đó là một chất xúc tác / tường thuật hay.
Đó là cao hơn 20-30%.
Resistance ETH/BTC: 0.04183