Ngày hôm qua có một điều tôi đang tìm kiếm với bitcoin sẽ khiến tôi trở thành người mua:

đóng cửa hàng ngày trên 5560.
Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi sẽ coi đó là một điểm tốt để chốt lãi, phòng ngừa rủi ro, hoặc đơn giản là chờ đợi / xem cho đến khi giá có thể xóa mức đó '
Bitcoin tôn trọng mức kháng cự khung thời gian cao đầu tiên mà chúng ta đã thấy kể từ khi đột phá 4100 và từ vẻ bề ngoài của nó sẽ in ngày giảm giá lớn nhất kể từ khi đột phá. Không có công cụ ưa thích, chỉ số, hoặc từ cần thiết. Chỉ cần tìm các mức khung thời gian cao (hàng ngày) và có một quy tắc cho các mức đó.
Trên pullback này, tôi vẫn muốn có một pullback sâu hơn HOẶC một abvoe 5560 gần cho đến khi tôi là người mua.
Alts phải chịu một cú đánh / nhúng khác vào pullback bitcoin. Đối với hầu hết các phần họ vẫn không quan tâm đến tôi về việc bắt dao. Muốn để bụi lắng xuống trong đợt bán tháo đầu tiên của cuộc biểu tình