Nếu bạn giao dịch trên bitmex thì đây là điều phải nghe.

Ngay cả khi không phải là tốt để theo kịp những gì mà CZ và Arthur đang làm vì chúng là hai động lực thúc đẩy nơi lớp tài sản này có thể đi, sản phẩm mới và hơn thế nữa
Điều này đã chiếm một tấn thời gian của tôi chiều nay nhưng trở lại thị trường bây giờ.
Các thiết lập giao dịch trung thực đã tương đối nhẹ khi Bitcoin rút lui và điều đó làm tổn thương hầu hết các hành vi. Tôi nghĩ rằng hành động sẽ sớm xuất hiện trở lại nếu Bitcoin có thể tìm thấy nó đang đứng ở khu vực pullback.