Thật đáng ngạc nhiên khi các đồng tiền vốn hóa lớn đang phản ứng nhanh với mọi động thái của bitcoin.

Ngay cả việc bật hoặc tạm dừng nhẹ này cũng đã dẫn đến một số giao dịch mua tốt cho Tron, EOS, BCH. . . .
Đối với hiện tại, đây không phải là cấp độ bitcoin hấp dẫn nhất đối với cá nhân tôi. Bản đồ của các cấp độ hấp dẫn đã được cập nhật ngay bây giờ trên biểu đồ.
Trong 10 ngày qua dẫn đến ngày hôm qua, mức kháng cự duy nhất đáng xem đối với tôi là 5450/5550. Mức đó là đúng nơi từ chối xảy ra. Tôi vẫn thấy mức đó quan trọng vì đó là mức kháng cự cao hiện tại cần phải vượt qua trước khi 6k có thể ở trên bàn.
Đối với hỗ trợ ngay lập tức bên dưới mà tôi quan tâm, tôi thích 4810 và 4650 vì hai mức thoái lui sợi chính của bước này cao hơn.