BTC cho đến nay đã cố gắng tăng cao hơn một chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi tầm trung.

Lần đóng cửa 4 giờ đầu tiên đã xảy ra trong 3880, đây là một dấu hiệu mạnh mẽ đối với tôi, nhưng cho đến khi giá vượt quá mức 3930, chắc chắn vẫn còn cơ hội và một số nghi ngờ trong tâm trí tôi, chúng tôi tiến lên cao hơn.
Đó là mục tiếp theo mà những người mong muốn / bò đực muốn kiểm tra.
Nếu bạn muốn xem điều gì, ý tôi là khu vực tầm trung này đóng vai trò là trục xoay tôi đã đánh dấu nó trong một hộp màu trắng và cho thấy giá có thể sử dụng khu vực này như là một hỗ trợ và kháng cự. Điều đó có thể minh họa tại sao tôi muốn nhìn thấy một bên ngoài (ở trên) nó.