Bản đồ BTC. Mặc dù Bitcoin Cash hủy bỏ làm cho mọi thứ trở nên thú vị vào sáng nay, Bitcoin giảm xuống 100 đô la khác đã thực sự làm chậm phần còn lại của thị trường.

Theo cập nhật và biểu đồ ở trên, cá nhân tôi vẫn đang nhắm mục tiêu giảm xuống thấp hơn một chút.
Tôi thấy các mức 4800 hoặc 4650 sẽ hấp dẫn hơn so với mua ở đây với những thứ vẫn còn run rẩy suốt nửa ngày.
Bitcoin di chuyển xuống sẽ làm chậm quá trình truyền tải xuống, và cũng có thể gây ra một chút chảy máu cho phần còn lại của thị trường cho đến khi nó có thể dừng lại