Nhìn vào bitcoin ngày hôm nay - với sự phóng to hơn trong tập trung khung thời gian nhỏ hơn.

Đây là biểu đồ chúng tôi đã xem xét trong # luồng hàng ngày ngày hôm qua. Cấp 5150 đã hoạt động như một trục, lật từ điện trở để hỗ trợ 3 lần. Đó là một mức khung thời gian nhỏ hơn vì vậy tôi cho nó ít ý nghĩa hơn so với mức kháng cự hàng ngày ở 5550 nhưng tôi nghĩ nó có thể là một mức hữu ích cho những khung thời gian giao dịch nhỏ hơn.
Tôi tin rằng nó thậm chí có thể giúp thiết lập một giao dịch swing hoặc scalp.
Chừng nào giá còn 4 giờ đóng cửa trên mức 5150, tôi hy vọng giá sẽ tăng cao hơn về phía 5500. Quan điểm tăng giá ngắn hạn sẽ bị vô hiệu nếu mức này bị phá vỡ khi hỗ trợ.