Cho đến nay Bitcoin vẫn đang tiếp tục tốt. Theo biểu đồ trước và phân tích về cách bạn có thể giao dịch này - miễn là 5150 giữ như một hỗ trợ, việc đẩy lên 5500 trước đó là một hướng dẫn tốt.

Thử nghiệm đầu tiên về sức đề kháng mà tôi thấy quan trọng là mức 5450-5550 có màu đỏ.
Nếu giá có thể đóng cửa trên mức đó, thì tôi sẽ có niềm tin tốt rằng nó có thể di chuyển đến 6k. Lý do: mức này là mức duy nhất hàng ngày trong khoảng từ 6k đến 4100. Đây là mức duy nhất mà giá dừng lại trên đường xuống. Đó là cách chúng tôi tìm thấy mức kháng cự này vào tuần trước .
(cuộn chanel lên nếu bạn muốn xem quá trình đó trông như thế nào).