Một liên lạc khác của hỗ trợ 5150 và bitcoin tiếp tục tăng cao hơn trong tuần này.

Đây là một mức độ mà chúng tôi đã đề cập sâu trong gần đây về lý do tại sao nó quan trọng, làm thế nào nó có thể được sử dụng như một trụ cột để hiểu giá sẽ đi đâu trong ngắn hạn và suy nghĩ về giá nào đã làm lần trước vì nó đang sử dụng sự hỗ trợ này.
Cho đến nay rất tốt để xem nó giữ.
Theo biểu đồ trên - miễn là mức này giữ được tôi đang nhắm tới mức kháng cự 5500 hàng ngày.
Tôi không hào hứng với giá cao hơn nhiều cho đến khi đóng cửa 4 giờ trên 5560.
** NẾU ** điều đó xảy ra tôi sẽ đối xử với nó theo cách tương tự tôi đã đối xử với một abvoe 4100. Điều đó cho thấy nhu cầu đủ mạnh để đóng một mức độ hàng ngày và tôi mong đợi 6k-6200 sẽ là mục tiêu tiếp theo.