Bitcoin đã rất thú vị vào ngày hôm qua, và tôi vẫn nghĩ rằng nó là dành cho phần còn lại của ngày và tuần này.

Nhưng một điểm xác nhận sẽ khiến tôi tin rằng 6k có thể đạt được với sự tự tin tốt vẫn chưa xảy ra. Giá đã gần ... nhưng không làm được.
Tôi thích sử dụng các mức đóng cửa hàng ngày trên mức kháng cự (hoặc dưới mức hỗ trợ nếu bạn đang xem xét xu hướng giảm) để xác nhận xem mức đó có thể bị phá vỡ hay không. Nó cho thấy nhu cầu đủ mạnh để vượt qua mức đó và áp lực mua có thể sẽ có thể tiếp tục đi qua.
Điều này không có nghĩa là sự kết thúc của động lực tích cực đối với bitcoin - và tôi không cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi. Nó có thể đến đó ngày hôm nay. Nhưng tôi không lạc quan ngắn hạn / lạc quan về 6k cho đến khi điểm xác nhận 4k1 đó xảy ra.