Mức độ khiến tôi tăng ngắn hạn là chính xác như đã được 2 tuần nay.

Nếu giá có thể có mức đóng cửa hàng ngày trên 5550 thì tôi nghĩ đó sẽ là một động thái khá nhanh chóng đến 6ks.
Cho đến lúc đó, tình huống lý tưởng sẽ là giảm xuống mức 4800 hoặc thấp hơn một chút để mua. Đó là cách tôi đang tìm cách chơi nó.
Tháng Tư đã là một sự thay đổi đối với alts và một chút cho bitcoin kể từ khi di chuyển lên. Nhưng nó thực sự có thể đang thiết lập một kịch bản tốt đẹp nếu các tin tức / bitfinex có thể được đặt vào phần còn lại.