2017.04.14 

🎁 هک شارژ 🎁. با این روش از هر کارت شارژ باطله میتوانید (هشت)رمز شارژ مجانی بدست آورید

خب اینم آموزش:
چگونگی به دست اوردن رمز:
1.عددهای مورد نیاز:
عدد اول..........................................274327118
عدد دوم.........................................1633325352
عدد سوم.......................................2448488028
عدد چهارم......................................3264650704
2.رمز کارت شارژ ایرانسلی را که قبلا استفاده کرده اید را درنظر بگیرید.
3.رمز مورد نظر را بایکی از اعداد اول تا چهارم بالا جمع یا تفریق کنید.
نکته:این را در نظر داشته باشید که از هر کارت شارژ باطله میتوانید (هشت)رمز شارژ مجانی بدست آورید.
4. پس از انجام اعمال بالا - با یک ماشین حساب بالای 12 رقمی – رمز بدست آمده را همانند یک رمز کارت شارژی که خریداری کرده اید در تلفن همراه خود وارد کنید.
مثال: 123731116220 = 123456789102 274327118
سپس: *140*123731116220#
شارژ مفتی نوش جون 😎
توجه : اگر بعد از پنج بار امتحان کردن نتیجه نگرفتید دیگر امتحان نکنید چون باعث مسدود شدن سیمکارت شما میشود.
اینم روشش تقدیم به شما
@AAAAARAYGANDOWANLOD